06 48 70 30 93 info@vossics.nl

Krachten van je persoonlijkheid.

Het woord KRACHT geeft je gelijk de verbeelding. Ik zie al snel een flink gespierde man voor je die hele zware gewichten tilt. Kracht zien we vaak als een fysiek iets. Het is zichtbaar, meetbaar en blijkbaar ook heel belangrijk.

De wereld van nu wil graag krachtige mensen zien. Het woord power komt in mijn hoofd op en daar zit gelijk ook macht aan vast. Blijkbaar heb je met veel kracht/power dus ook macht.

Nu ga ik het zeker niet hebben over het macht spel in de wereld. Ik wil het hebben over de macht die je over jezelf beschikt. De krachten binnen in jouzelf! Niet de fysieke kracht die jij in je hebt. De krachten die je lichaam op fysiek niveau heeft ontwikkeld en kan gebruiken hier op aarde om zichtbaar iets voor elkaar te krijgen. Nee, ik ga het over de krachten van de persoonlijkheid hebben.

WILLEN, DENKEN en VOELEN.

Als mens hebben we een voertuig meegekregen voor onze ziel en dat is namelijk onze persoonlijkheid. Ons fysieke lichaam is daar het meest grofstoffelijke deel van. In andere woorden kenmerkt ons lichaam deel van onze persoonlijkheid. Het laat zien wie we zijn, hoe we eruit zijn. Het is tastbaar.

Minder tastbaar en op fijnstoffelijk niveau is ons energetisch lichaam, het denkvermogen, onze wilskracht, emoties en ons gevoel. Ieder mens is verschillend. Iedere persoonlijkheid heeft zo zijn eigen kwaliteiten en zijn unieke leerpunten en uitdagingen in zijn/haar leven.

Bepaald aspect van onze persoonlijkheid zijn de krachten willen, denken en voelen. Om vanuit meer bewust zijn te willen gaan leven, is het goed om bewust te zijn van deze krachten en hier een balans in te vinden.

We hebben allemaal deze krachten in ons en deze kunnen we in verschillende situaties heel goed gebruiken en inzetten. Echter is een dominantie van 1 van de krachten het gevolg dat je onbewust handelt en ervaart vanuit deze gerichtheid. Er zijn mensen die niet goed weten wat ze zouden willen of ze kunnen hun gevoel niet goed verwoorden.

Van nature kan je als mens een sterke voorkeur hebben voor 1 van deze krachten. Het betekent niet dat ze te scheiden zijn, maar wel te onderscheiden. Bewust worden van de inzet van je krachten kan ervoor zorgen dat je veel beter gaat begrijpen waarom je handelt. Daarnaast kan het verschillend inzetten van deze krachten je helpen veel meer in balans te zijn en meer in je kracht te laten staan 

Willen

Een grote wilskracht hebben op het goede. Mensen die graag iets willen veranderen voor het goede. Deze mensen beschikken over grote werklust en daadkracht als ze op wilskracht iets willen manifesteren. Mensen van weinig woorden en veel daden. In de wil zit veel energie en creativiteit opgeslagen om dingen aan te pakken. Veranderaars en vernieuwers die met vuur energie werken.

Hier zit een valkuil aan vast. Namelijk impulsief en ondoordacht handelen. Het idee dat je alles (alleen) moet doen. Deze mensen gaan vaak over hun fysieke grenzen heen en dat zorgt voor (over) spanning in het lichaam.

Het helpt deze mensen om meer te reflecteren over hun handelen en meer te voelen van de ervaringen. Meer verbinding zoeken in het lichaam.

Voelen

De kracht van voelen is het vermogen om te ervaren en beleven. Mensen die de kracht voelen gebruiken zijn gericht op het schone. Je streeft naar harmonie en evenwicht. Staan bekend om hun vriendelijke en innemende en onbaatzuchtigheid. Mensen die dienstbaar zijn en iets kunnen betekenen voor anderen. Maken makkelijk contact, kunnen goed luisteren en zijn bewust van hun lichaam(sgevoel). Als voelen je dominante kracht is, ben je gericht op afstemming, sfeer, bescheidenheid en het sociale.

Valkuil van voelen is te flexibel. Tegenover jezelf of anderen. Je gaat vaak mee in de stroom en dat kan leiden tot identiteitsverlies en depressie. Het helpt je om te reflecteren over je handelen door middel van te denken en het vinden van je wil

Denken

Denken is het vermogen om te begrijpen. Je bent op het ware of de waarheid gericht. Rationeel denken, overwegen en vinden van argumenten kenmerkt deze kracht. Is denken een dominante kracht van je, dan ben je geneigd lessen te leren uit het verleden en je gaat grondig overwegen welke aspecten en risico’s verbonden waren aan je handelen.

Denken staat voor intellect, ratio en kwaliteit. Je bereikt vaak succes door te overtuigen, te werken met kracht van argumenten, redeneren ligt je goed en je neemt afstand om overzicht te krijgen bij het oplossen van problemen. Je toetst je relaties op betrouwbaarheid, degelijkheid en kwaliteit.

Valkuil = perfectie. Te lang en te veel nadenken tot je gevangen raakt in redeneringen, overtuigingen of te lang bezig met verfijnen van de kwaliteit. Reflecteer of je handelen goed voelt. Dit kan doormiddel van lichaamswerk en je afvragen wat je er mee wilt bereiken.

Balans in willen, voelen en denken is een goede manier om je doelen te behalen zonder energieverlies. Als 1 kracht overheerst, dan betekent dat energieverlies wat je uiteindelijk problemen gaat opleveren. Wanneer je hier bewust van wordt, dan kan je andere krachten inzetten. Dit geeft innerlijke ruimte om te groeien, oude patronen te transformeren en anders handelen/leven dan je gewend was. Je leert meer bij jezelf te blijven en je ontdekt je werkelijke behoeft en hoe die te vervullen.

Terug naar “In je kracht staan “!  Wanneer sta je nu in je kracht. In mijn beleving op het moment dat je vol energie zit. Het is dus zaak om te kijken waar je energie lekken zitten. Groot gedeelte van die energielek is te vinden in je persoonlijkheid. Mentaal fit betekent dat je stuk krachtiger in het leven staat. Ook fysiek is het goed om te kijken of je geen lek hebt!

Echter vraagt de tegenwoordige maatschappij en de systemen van nu heel heel heel veel energie van ons. Het lijkt wel of we weggehouden worden van bewustzijn en groei.

Als coach zorg ik voor meer bewustzijn. Bewustzijn van hoe je in het leven staat en waar nu je werkelijke behoeftes liggen die je wilt vervullen!