Vossics

Wie ben ik?

Marcel Vos is opgegroeid met sport. De eerste sport, naast zwemmen, die hij ontdekte was judo.
11 jaar lang heeft hij gejudood en de kennis van deze sport gebruikt hij nu nog in zijn dagelijkse werk op pedagogisch vlak.

Halverwege de middelbare school wist Marcel dat hij de naar de Calo (Christelijke Academie Lichamelijke Opvoeding) wilde om te studeren. Gymleraar worden was zijn doel geworden en dit doel heeft hij sinds dat moment niet meer uit het oog verloren. Na zijn afstuderen in 2008 kon hij gelijk aan het werk in het basisonderwijs als vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Na een aantal jaar ontplooide Marcel steeds meer van zijn talent om kinderen die door hun persoonlijke motoriek belemmeringen ondervonden op hun eigen niveau te laten ontwikkelen.

Daarnaast werd hij specialist in het begeleiden van kinderen die het moeilijk vinden om in een groepsdynamiek mee te kunnen komen. Groepsprocessen begon hij daardoor steeds belangrijker te vinden. Ieder kind naar zijn vermogen de uitdaging bieden in het bewegingsonderwijs. Het speciaal onderwijs bleek ontzettend goed in deze visie te passen. En zo kreeg hij een baan in het speciaal onderwijs en voelt hij zich erg op zijn plek.

Marcel werkt daardoor nog steeds in het speciaal -en basisonderwijs.

Dansen

Met vrienden ging Marcel op stijldansen. De judo stopte en een nieuwe passie werd geboren. Ballroom standaard dansen gebeurde op wedstrijd niveau. Een mooi ontwikkeling in het nog beter leren presenteren van zichzelf. Elke sport geeft je naast het bewegen ook heel veel andere ontplooiingen voor jezelf mee. Dansen en judo verschillen op vele vlakken niet zo. Je moet samen met iemand bewegen, je moet met de ander in verbinding komen, je moet leren voelen wat je kan doen en je leert in beide gevallen veel over respect en omgangswaarden voor een ander.

 

Dit alles vormde Marcel tot de persoon die hij nu is. Een beweegspecialist die met geduld, passie en betrokkenheid anderen graag in beweging zet. Niet om maar alleen te bewegen, maar om je zelf te leren kennen en in ontwikkeling te komen naar de persoon die je daadwerkelijk bent en mag zijn.